Tüzük

FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE -1- DERNEĞİN ADI

 Fethiye Otelciler Birliği Derneği (FODER)

MADDE -2-DERNEĞİ MERKEZİ

Fethiye /MUĞLA Şubesi Yoktur.

MADDE -3- DERNEĞİN AMACI

Ülke ve bölge turizminin gelişiminde her türlü girişimlerde ve hizmetlerde bulunmak

üzere,

Üyeler arasında işbirliği ile sosyal dayanışmayı sağlamak, turizmde kalitenin arttırılması için tesislerin modernleşmesi yönünde projeler üretmek, bu konuda kamu ve tüzel kişiler

tarafından yapılan projelere destek vermek.

MADDE -4- BU AMACI SÜRDÜRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOLLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 1. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 2. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, AB (Avrupa Birliği) hibe programlarından faydalanmak
 3. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 1. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 2. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, yarışmalar düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 3. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 5. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak ve fuarlara katılmak,
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 7. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 8. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 9. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 10. Turizm politikası, turizm eğitimi, tanıtma, halkla ilişkiler, irtibat ve pazarlama gibi konularda faydalı olacak çalışmalar ve bu konularda yayınlar
 11. Kalite, fiyatlar, personel ve müşteri konularında üyeler arasında bir oto kontrol sistemi geliştirmek.
 12. Üyelerin mensubu bulundukları işletmelerin fiyat politikasının tayinine fiyat ve tanzim tespitine yardımcı olmak
 13. Üyelerine iç ve dış piyasalardan toptan veya perakende malzeme maddeleri teminine yardımcı
 14. Örnek tesisler açmak ve / veya işletmek için gerekli organizasyonu
 15. Yurtdışında ünlü turizm yazarlarının ve seyahat acentelerinin temsilcilerini davet
 16. Ülkemizin ve ya bölgemizin tanıtılmasına katkıda bulunan yerli ve yabancı turistlerle turizm alanında başarılı hizmetler veren işletmecileri ödüllendirmek.
 17. Turizm alanında hizmet veren diğer organizasyonlara (FEDERASYON ve KONFEDERASYON) katılmak ve bunun için aynı amaçlı diğer dernekler ile birleşmek
 18. 2860 Sayılı Kanuna göre yardım toplar

FODER Ülke ve Bölge turizminin gelişimi için her türlü girişim ve hizmetlerde bulunmak üzere, Fethiye ve çevresinde bulunan otel işletmecilerinin bir çatı altında toplanmasını sağlayarak, sorunlarına eğilmek, sektörün ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlamaktadır…

PK 48300 Fethiye | MUĞLA
(Pzt - Cum)
(09:00 – 17:00)